Dodano publikacje

W zakładce Publikacje umieszczono informacje o publikacjach naukowych w czasopismach, rozdziałach w monografiach zbiorowych oraz referatach na konferencjach naukowych.