Praktyka zawodowa

Organizacja praktyk zawodowych na Wydziale ETI PG zawarta jest w Regulaminie praktyki zawodowej uchwalanym każdego roku przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz w dołączonych do niego załącznikach, które zostały opublikowane na stronie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Regulamin praktyki zawodowej obowiązujący w bieżącym roku akademickim
Załączniki do Regulaminu:

  • Zał.1 A-D Ramowy program praktyki (dla różnych kierunków studiów)
  • Zał.2 Indywidualny program praktyki
  • Zał.3 Umowa o organizację praktyki
  • Zał.4 Karta oceny praktyki zawodowej
  • Zał.5 Podanie o zaliczenie praktyki

Rejestracja praktyki, rozliczenie praktyki, oraz komunikacja ze studentami odbywa się za pośrednictwem kursu Praktyka zawodowa WETI na platformie e-nauczanie. Studenci 6. semestru otrzymują hasło do kursu dla odpowiedniego kierunku studiów od Dziekanatu za pomocą emaila.