Kontakt

dr inż. Bartosz Czaplewski

email: bartosz.czaplewski@eti.pg.edu.pl

Adres do korespondencji:
Katedra Sieci Teleinformacyjnych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-980 Gdańsk