Publikacje

Aktualny spis wszystkich publikacji naukowych w czasopismach, rozdziałów w monografiach zbiorowych, oraz wystąpień na konferencjach naukowych, znajduje się w bazach:

Publikacje w czasopismach naukowych
Rozdziały w monografiach zbiorowych
Wystąpienia na konferencjach naukowych

Publikacje w czasopismach naukowych:

2022

Czaplewski K, Czaplewski B. The Concept of Using the Decision-Robustness Function in Integrated Navigation Systems. Sensors. 2022; 22(16):6157. https://doi.org/10.3390/s22166157

Bartosz Czaplewski, Mariusz Dzwonkowski: Reversible data hiding in encrypted DICOM images using sorted binary sequences of pixels. Signal Processing, vol. 199, 2022, https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108621

Bartosz Czaplewski, Mariusz Dzwonkowski: A novel approach exploiting properties of convolutional neural networks for vessel movement anomaly detection and classification. ISA Transactions, 2022, vol. 119, pp. 1-16, https://doi.org/10.1016/j.isatra.2021.02.030

Bartosz Czaplewski, Mariusz Dzwonkowski, Damian Panas: Convolutional Neural Networks for C. Elegans Muscle Age Classification Using Only Self-learned Features. Journal of Telecommunications and Information Technology, 2022, 4/2022, pp. 85-96, https://doi.org/10.26636/jtit.2022.165322

2020

Krzysztof Czaplewski, Zbigniew Wisniewski, Cezary Specht, Andrzej Wilk, Wladyslaw Koc, Krzysztof Karwowski, Jacek Skibicki, Paweł Dabrowski, Bartosz Czaplewski, Mariusz Specht, Piotr Chrostowski, Jacek Szmaglinski, Slawomir Judek, Slawomir Grulkowski, Roksana Licow: Application of Least Squares with Conditional Equations Method for Railway Track Inventory Using GNSS Observations, Sensors, vol. 20, issue 17, 4948, 2020, doi: 10.3390/s20174948, https://www.mdpi.com/1424-8220/20/17/4948/htm

Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J: Stanowisko wizualizacji zdarzeń w systemie STRADAR – realizacja i funkcje dla operatora, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne / Telecommunication Review + Telecommunication News, nr 9-10, s. 400-412, 2020, doi: 10.15199/59.2020.9–10.1

2019

Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J.: Visualization of SCANTER and ARPA radar data in the distributed teleinformation system for the Border Guard, Scientific Journal of Polish Naval Academy / Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, vol. 218, no. 3, pp. 69-80, 2019, doi: 10.2478/sjpna-2019-0019, ISSN 2657-6260, Online ISSN 2657-7291

Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J.: Sterowanie kamerami i wizualizacja danych radarowych w rozproszonym systemie dyspozytorskim STRADAR dla straży granicznej / Camera control and visualization of radar data in the STRADAR distributed dispatcher system for the Border Guard, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne / Telecommunication Review + Telecommunication News, nr 12, s. 806-811, 2019, doi: 10.15199/59.2019.12.3

Blok M., Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J., Młynarczuk M., Narloch M., Sac M.: Multimedialny system nadzoru dla straży granicznej – projekt STRADAR / Multimedia system of the supervision for the Border Guard – STRADAR project, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne / Telecommunication Review + Telecommunication News, nr 12, s. 795-800, 2019, doi: 10.15199/59.2019.12.1

Kaczmarek S., Blok M., Czaplewski B., Litka J., Młynarczuk M., SacM.: Rozproszony system komunikacji i nadzoru dla morskiego oddziału straży granicznej i projekt STRADAR, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne / Telecommunication Review + Telecommunication News, nr 5, s. 108-133, 2019, doi: 10.15199/59.2019.5.1

Blok M., Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J., Narloch M., Sac M.: STRADAR – Multimedia dispatcher and teleinformation system for the border guard, Scientific Journal of Polish Naval Academy, 1 (216), 2019, doi: 10.2478/sjpna-2019-0006

2018

Blok M., Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J., Narloch M., Sac M.: Streaming real-time data in distributed dispatcher and teleinformation systems for visualization of multimedia data of the border guard, TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 12, no 2, 2018, doi: 10.12716/1001.12.02.01

2017

Czaplewski B., Current trends in the field of steganalysis and guidelines for constructions of new steganalysis schemes, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne = [Telecommunication Review + Telecommunication News], nr 10, s. 1121-1125, 2017, doi: 10.15199/59.2017.10.3

Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J., Events visualization in a distributed teleinformation system for the border guard, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne = [Telecommunication Review + Telecommunication News], nr 8-9, s. 1006-1009, 2017, doi: 10.15199/59.2017.8-9.77

Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J., Miszewski M., Visualization of events using various kinds of synchronized data for the Border Guard, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej = [Scientific Journal of Polish Naval Academy], R. 58 nr 2 (209), s. 5-13, 2017, doi: 10.5604/01.3001.0010.4059

Blok M., Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J., Narloch M., Sac M., STRADAR – rozproszony system dyspozytorski i teleinformatyczny dla Straży Granicznej, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne = [Telecommunication Review + Telecommunication News], nr 11, s. 1145-1156, 2017, doi: 10.15199/59.2017.11.1

2016

Czaplewski B., Joint fingerprinting and decryption method for color images based on quaternion rotation with cipher quaternion chaining, Journal of Visual Communication and Image Representation, vol. 40, part A, s. 1-13, 2016, doi:10.1016/j.jvcir.2016.06.006

Czaplewski B., Porównanie nowych metod łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne = [Telecommunication Review + Telecommunication News], nr 6, s. 249-252, 2016, doi: 10.15199/59.2016.6.18

Czaplewski B., A fair distribution scheme for joint fingerprinting and decryption methods, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne = [Telecommunication Review + Telecommunication News], nr 7, s. 672-675, 2016, doi: 10.15199/59.2016.7.5

2015

Czaplewski B., Rykaczewski R., Matrix-based robust joint fingerprinting and decryption method for multicast distribution of multimedia, Signal Processing, vol. 111, s. 150-164, 2015, doi:10.1016/j.sigpro.2014.12.026

Czaplewski B., Rykaczewski R., Receiver-side fingerprinting method for color images based on a series of quaternion rotations, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne = [Telecommunication Review + Telecommunication News], nr 8-9, s. 1127-1134, 2015, doi: 10.15199/59.2015.8-9.60

Czaplewski B., Cwalina K., Kaczmarek S., Katulski R., Data visualization of marine objects on digital maps, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej = [Scientific Journal of Polish Naval Academy], nr 3, s. 5-13, 2015, doi: 10.5604/0860889X.1178566

2014

Czaplewski B., Dzwonkowski M., Rykaczewski R., Digital Fingerprinting for color images based on the quaternion encryption scheme, Pattern Recognition Letters, vol. 46, s. 11-19, 2014, doi:10.1016/j.patrec.2014.05.001

Czaplewski B., Dzwonkowski M., Rykaczewski R., Digital fingerprinting based on quaternion encryption scheme for gray-tone images, Journal of Telecommunications and Information Technology, nr 2, s. 3-11, 2014

Czaplewski B., Rykaczewski R., Receiver-side fingerprinting method based on quaternion sandwich product, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne = [Telecommunication Review + Telecommunication News], nr 8-9, s. 1170-1176, 2014

2013

Czaplewski B., Rykaczewski R., Immunizing the Hillcast method against the known-plaintext attack using periodic key exchange, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne = [Telecommunication Review + Telecommunication News], nr 8-9, s. 830-835, 2013

Czaplewski B., Dzwonkowski M., Rykaczewski R., Digital fingerprinting based on quaternion encryption for image transmission, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne = [Telecommunication Review + Telecommunication News], nr 8-9, s. 792-798, 2013

Marczak A., Czaplewski B., Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i rodzajów ataków w bezprzewodowych sieciach Ad hoc, materiały konferencyjne XIV Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2013, Jastrzębia Góra, 9-11 października 2013, s. 133-140, 2013

2012

Czaplewski B., Czaplewski K. Protection of visual data transmission for vessel traffic systems using joint fingerprinting and decryption method based on modified Hill cipher, Annual of Navigation, no 19, part 2, s. 5-17, 2012

Czaplewski B., Czaplewski K., Secure transmission of visual image in the VTS system using fingerprinting, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = [Scientific Journals of Szczecin Maritime University], 30 (102), s. 30-36, 2012

Frydrychowski A., Szarmach A., Czaplewski B., Winklewski P., Subarachnoid space: new tricks by an old dog, PLoS One, vol. 7, issue 5, 2012

Czaplewski B., Rykaczewski R., Improvement of fingerprinting method based on Hill cipher by using frequency domain, materiały konferencyjne ICT Young 2012, Gdańsk, 26-27 maja 2012, s. 231-236, 2012

Czaplewski B., Czaplewski K., Protection of visual data transmission using joint fingerprinting and decryption method based on modified Hill cipher for vessel traffic systems, materiały konferencyjne The European Navigation Conference 2012, Gdańsk, 25-27 kwietnia 2012

2011

Czaplewski B., Rykaczewski R., Łączony fingerprinting i kryptograficzne zabezpieczenie danych z wykorzystaniem szyfru Hilla, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, tom 1, nr 9, seria: ICT Young, s. 237-242, 2011

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

2019

Czaplewski B., An Improved Convolutional Neural Network for Steganalysis in the Scenario of Reuse of the Stego-Key. In: Tetko I., Kůrková V., Karpov P., Theis F. (eds) Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2019: Image Processing. ICANN 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11729. Springer, Cham, 2019, doi: 10.1007/978-3-030-30508-6_7, Print ISBN: 978-3-030-30507-9, Online ISBN: 978-3-030-30508-6

2016

Czaplewski B., Cwalina K., Blok M., Kaczmarek S., Miszewski M., Młynarczuk M., Sac M., A system of visualization of operational situation on digital maps for mobile units of the Border Guards, w monografii pt. “Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON 2016, rozdział 5, s. 51-60, 2016, ISBN: 978-83-930150-5-4

Blok M., Czaplewski B., Kaczmarek S., Młynarczuk M., Narloch M., Sac M., Multimedia distributed system for visualization of ongoing and archival events for BG, w monografii pt. “Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON 2016, rozdział 6, s. 61-76, 2016, ISBN: 978-83-930150-5-4

2013

Czaplewski B., Rykaczewski R., Ochrona usług masowej dystrybucji multimediów z wykorzystaniem metod fingercastingu, w monografii pt. Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia., Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, s. 94-124, 2013, ISBN: 978-83-264-4255-1

Konferencje naukowe:

2019

B. Czaplewski, S. Kaczmarek, J. Litka, Visualization of SCANTER and ARPA radar data in the distributed teleinformation system for the Border Guard, XVII Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2019, Jurata, 09-11 October 2019

B. Czaplewski, An Improved Convolutional Neural Network for Steganalysis in the Scenario of Reuse of the Stego-Key, 28th International Conference on Artificial Neural Networks – ICANN 2019, Munich, 17-19 September 2019, doi: 10.1007/978-3-030-30508-6_7

B. Czaplewski, M. Blok, S. Kaczmarek, M. Narloch, Performance measurements and optimization of visualization of routes traveled in the distributed dispatcher and teleinformation system for visualization of multimedia data for the Border Guard, European Navigation Conference ENC 2019, Warsaw, 9-12 April 2019, doi: 10.1109/EURONAV.2019.8714155

2018

M. Blok, B. Czaplewski, S. Kaczmarek, J. Litka, M. Narloch, M. Sac, STRADAR – multimedia dispatcher and teleinformation system for the Border Guard, The 8th International Science and Technology Conference NATCON “Naval Technologies for Defence and Security”, pp. 80-81, Gdańsk, 25th-27th June 2018

2017

B. Czaplewski, S. Kaczmarek, J. Litka, M. Miszewski, Visualization of events using various kinds of synchronized data for the Border Guard, XVI Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji systemów sterowania i łączności ASMOR 2017, Jurata, 11-13 października 2017

M. Blok, B. Czaplewski, S. Kaczmarek, J. Litka, M. Narloch, M. Sac, The System of the Supervision and the Visualization of Multimedia Data for BG, 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), 21-23.06.2017

B. Czaplewski, S. Kaczmarek, J.Litka, Events visualization in a distributed teleinformation system for the border guard, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2017, Warszawa, 13-15 września 2017

2016

Czaplewski B., Cwalina K., Blok M., Kaczmarek S., Miszewski M., Młynarczuk M., Sac M., A system of visualization of operational situation on digital maps for mobile units of the Border Guards, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON 2016, 20-22.06.2016

Czaplewski B., Nowe metody łącznego fingerprinting i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2016, Kraków, 27-29.06.2016

2015

Czaplewski B., Rykaczewski R., Receiver-side fingerprinting method for color images based on a series of quaternion rotations, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2015, Kraków, 16-18 września 2015

Czaplewski B., Cwalina K., Kaczmarek S., Katulski R., Wizualizacja danych o obiektach morskich na mapach cyfrowych w projekcie „KONSOLA”, XV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2015, Władysławowo, 7-9 października 2015

2014

Czaplewski B., Rykaczewski R., Receiver-side fingerprinting method based on quaternion sandwich product, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2014, Poznań, 3-5 września 2014

2013

Czaplewski B., Rykaczewski R., Immunizing the Hillcast method against the known-Plaintext attack using periodic key exchange, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013, Gdańsk, 4-6 września 2013

Czaplewski B., Dzwonkowski M., Rykaczewski R., Digital fingerprinting based on quaternion encryption for image transmission, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013, Gdańsk, 4-6 września 2013

Marczak A., Czaplewski B., Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i rodzajów ataków w bezprzewodowych sieciach Ad hoc, XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2013, Jastrzębia Góra, 9-11 października 2013

2012

Czaplewski B., Rykaczewski R., Improvement of fingerprinting method based on Hill cipher by using frequency domain, ICT Young 2012, Gdańsk, 26-27 maja 2012

Czaplewski B., Czaplewski K., Protection of visual data transmission using joint fingerprinting and decryption method based on modified Hill cipher for vessel traffic Systems, The European Navigation Conference 2012, Gdańsk, 25-27 kwietnia 2012

2011

Czaplewski B., Rykaczewski R., Łączony fingerprinting i kryptograficzne zabezpieczenie danych z wykorzystaniem szyfru Hilla, ICT Young 2011, Gdańsk, 28-29 maja 2011