O mnie

Wykształcenie:

15.12.2015 – Stopień doktora z dziedziny: nauki techniczne, w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: bezpieczeństwo treści cyfrowej, Politechnika Gdańska.
Na podstawie przeprowadzonego przewodu doktorskiego oraz rozprawy doktorskiej pt. „Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych”, uzyskał stopień doktora. Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej postanowiła wyróżnić tę rozprawę doktorską.

2011 – 2015 – Studia doktoranckie w dyscyplinie telekomunikacja na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

17.06.2011 – Tytuł magistra inżyniera, Politechnika Gdańska.
Na podstawie ukończenia studiów w formie stacjonarnej na kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalności systemy teleinformacyjne z wynikiem bardzo dobrym oraz pracy magisterskiej pt. „Implementacja i badanie metody fingercastingu wykorzystującej uogólniony szyfr Hilla”, uzyskał tytuł magistra inżyniera. Komisja egzaminacyjna postanowiła wyróżnić tę pracę magisterską.

2006 – 2011 – Jednolite studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalności systemy teleinformacyjne na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

2003 – 2006 – I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi, profil z rozszerzoną fizyką i matematyką.

Doświadczenie zawodowe:

od 01.09.2023

Zastępca Kierownika Katedry Sieci Teleinformacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

od 01.09.2023

Koordynator projektów grupowych Katedry Sieci Teleinformacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

od 01.09.2023

Koordynator projektów badawczych Katedry Sieci Teleinformacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

od 01.09.2016

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

od 01.03.2016

Adiunkt w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

od 26.09.2011 do 29.02.2016

Wykładowca w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

01-28.09.2010

DGT Sp. z o.o., Dział Testów, praktyka – opracowywanie, przeprowadzanie i dokumentowanie planów testów dotyczących aplikacji i terminali VoIP oraz bram medialnych PSTN/GSM.

01-31.07.2009

Sprint Sp. z o.o., Dział Inżynierii Oprogramowania, praktyka – tworzenie dokumentacji projektu oraz instrukcji dla użytkownika, udział w pracach konserwacyjno-utrzymaniowych.

Projekty grantowe:

2018 – 2020 – STRADAR (rozszerzenie), Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej, projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, nr DOB-BIO6/10/62/2014, finansowany przez NCBiR, stanowisko: wykonawca, zadania szczegółowe: wytworzenie oprogramowania dla stanowiska wizualizacji zadań, wizualizacja danych radarowych, sterowanie kamerami.

2014 – 2017 – STRADAR, Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej, projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, nr DOB-BIO6/10/62/2014, finansowany przez NCBiR, stanowisko: wykonawca, zadania szczegółowe: wytworzenie oprogramowania dla stanowiska wizualizacji zadań, analiza istniejących metod prezentacji danych mapowych z uwzględnieniem strumieniowej transmisji danych czasu rzeczywistego.

2013 – 2015 – KONSOLA, Koncepcja oraz implementacja integracji informacji w rozproszonych elementach systemu wymiany danych Straży Granicznej, projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, nr O ROB/0022/03/001, nr DOBR/0022/R/ID1/2013/03, finansowany przez NCBiR, stanowisko: wykonawca, zadania szczegółowe: wizualizacja danych na mapach cyfrowych, analiza zagadnień bezpieczeństwa w sieciach Ad hoc do zastosowań specjalnych.

Konkursy naukowe i nagrody:

2022 – Nagroda Rektora dla Młodych Pracowników Nauki w 2022 roku za działalność naukową.

2018 – Nagroda Rektora zespołowa za osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w 2017 roku za udział w projekcie STRADAR, Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej.

2017 – Nagroda Rektora dla Młodych Pracowników Nauki w 2016 roku za działalność naukową.

2017 – Nagroda Rektora zespołowa za osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w 2016 roku za udział w projekcie STRADAR, Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej.

2016 – III miejsce w XIV edycji ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych, za rozprawę „Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych”, organizowanego przez Fundację wspierania rozwoju radiokomunikacji i technik multimedialnych.

2016 – Nagroda Rektora dla Młodych Pracowników Nauki w 2015 roku za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. „Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych”.

2011 – II miejsce w XI edycji Konkursu „Krypto-Absolwent Nie Do Złamania” na najlepszą pracę magisterską lub inżynierską w dziedzinie kryptografii lub ochrony informacji w latach 2009-2011.